2014. október 13., hétfő

Hirdetések: 2014.10.12.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 Bibliaóra
·        Vasárnap 9:00 – Konfirmáció előkészítő (1.)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmáció előkészítő (2.)
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. október 5.-én a perselyadomány 10.755. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
Lelkészbeiktatás Bogyiszlón:
2014. október 25.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel kerül sor Bogyiszlón a gyülekezet megválasztott lelkipásztorának, Dancs Róbertnek a beiktatására. Igét hirdet dr. Szabó István az egyházkerület püspöke, a beiktatás szolgálatát Rácz József az egyházmegye esperese végzi.
 
Gyűjtést hirdetett a Szeretetszolgálat:
Mélységes aggodalommal figyeljük a közel egy éve fokozódó ukrajnai válságot. A kezdeti politikai elégedetlenségek mára sajnos egy hatalmas – és egyre jobban eluralkodó – gazdasági krízishez és fegyveres konfliktushoz vezettek.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szomszédos országban zajló eseményeket és azok közvetlen hatásait a kárpátaljai magyar közösségre és próbáljuk segíteni testvéreinket, akiket ezekben a nehéz időkben különösen nagy teher nyomaszt. A fegyveres konfliktus gazdasági hatásai már egyértelműen begyűrűztek a kárpátaljai közösség életébe is.
Szeretetszolgálatunk eddig is heti szinten juttatott a helyszínre segélyszállítmányokat, de a ránk következő őszi-téli időszakban a szociális helyzet drasztikus romlása várható. Ezért Szeretetszolgálatunk a kárpátaljai vezetőkkel közösen kidolgozott egy cselekvési tervet, mely hatékony és kézzelfogható segítséget nyújthat a krízishelyzetben élő magyar közösségeknek.
A krízisprogram részeként segélyanyagokat raktároznánk (takarók, vizeskannák, víztisztító palackok, gyertyák, elemlámpák, tisztálkodási csomagok, tisztítószerek, élelmiszer egységcsomagok, stb.), hogy szükség esetén azonnal felhasználhassuk azokat.
Kárpátaljai testvéreinkkel közösen kidolgoztunk – szükség esetére – egy szociális étkeztetési tervet is, melynek részeként egyházi intézményeink meleg étellel látnák el a rászoruló lakosságot.
Mindezen segítségnyújtást csak közösen valósíthatjuk meg. Szeretettel kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák kárpátaljai testvéreink mindennapjait, melyet a háború árnyékában élnek.
Felajánlásaikat a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005 számú bankszámlájára utalhatják át "Kárpátalja" megjelöléssel 2014. október 20-ig, vagy kérésre csekket is tudunk küldeni a befizetés megkönnyítésének érdekében.
Forrás: www.reformatus.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése