2023. május 21., vasárnap

Hirdetések 2023.05.21.

 


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

Kedd 18:00 – felnőtt hittan

Szerda 18:00 – presbiteri bibliaóra

 

Ünnepi Istentiszteletek:

Pünkösdvasárnap 10:00 óra – istentisztelet úrvacsorával

Pünkösdhétfő 10:00 óra – istentisztelet

 

Istentisztelet a szórványokban

Pünkösdvasárnap:

-          Felsőnána 13:30 – (Evang. templom) istentisztelet úrvacsorával

-          Kéty 14:30 óra (Evang. templom) istentisztelet úrvacsorával

 

KONFIRMÁCIÓ:

Gyülekezetünkben a mai vasárnapon két fiatal tett konfirmációi fogadalmat: Rónai Lilla Nóra és Rónai Bálint Ferenc. Hordozzuk imádságban a konfirmált ifjakat!

 

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:

Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!

 

HÁLAÁLDOZATUNK:

Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

 

Adakozás, járulék befizetés banki utalással:

Bonyhádi Református Egyházközségű

71800013-11116264 (Takarék Bank)

(A megjegyzés rovatba kérjük, feltüntetni, hogy az utalt összeg „adomány” vagy „járulék”)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése