2017. május 22., hétfő

Hírlevél 2017.05.21.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Áldozócsütörtök 18:00 – istentisztelet (Jézus menybemenetelének ünnepe)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet (Konfirmációi fogadalomtétel)

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. május 14-én, vasárnap a perselyadomány 10.570 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!


2017. május 14., vasárnap

Hirlevél 2017.05.14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra - május 16-án elmarad!
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. május 7-én, vasárnap a perselyadomány 9.970. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!

Adója 1%-val támogassa ön is A Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatát!
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

MEGHÍVÓ - REFORMÁCIÓ 500 - MÓRÁGY:
2017. május 20. szombat 14:00 – Mórágy – Egyházmegyei közös ünnepség, úrvacsorás istentisztelet szeretetvendégséggel a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. Mindenkit szeretettel várnak!

2017. május 7., vasárnap

Meghívó


Hirdetések: 2017.05.07.


Édesanyák vasárnapján ezzel a verssel köszöntjük szeretettel az édesanyákat és nagymamákat:


A hívő édesanya:

Az az édesanya
a legtöbbet tette,
aki gyermekeit
Jézushoz vezette.

A legszentebb ösvényt
nékik megmutatta, –
az az édesanya
a legtöbbet adta.

Én sem kívánok mást,
minthogy megérhessem:
gyermekeim lelkét
tudni szent kezedben.

Ösvényeden járva
házadban szolgálni,
velük együtt Téged
örökre imádni.

(Ismeretlen szerző)
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. április 30-án, vasárnap a perselyadomány 8.015. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!

MEGHÍVÓ - REFORMÁCIÓ 500 - MÓRÁGY:
2017. május 20. szombat 14:00 – Mórágy – Egyházmegyei közös ünnepség a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából. Mindenkit szeretettel várnak!

2017. május 6., szombat

Meghívó: 2017.05.20. Mórágy


Kedves Testvérek!Élesítve MÁJUS 20. SZOMBAT DÉLUTÁN 2 ÓRA ::: REFORMÁCIÓ 500 - EGYHÁZMEGYEI LEFEDETTSÉGŰ RENDEZVÉNY MÓRÁGYON

Esperes úrral egyeztetve hívunk minden gyülekezetből küldöttséget az ünnepi úrvacsorás istentiszteletre és azzal egybekötött szeretetvendégségre.
Parkolásról majd küldök térképet. A hatalmas templom még hűvösebb, erre számíts és hirdesd. Ha Szeretethíd ellenére tudsz küldeni legalább egy-egy autónyi küldöttséget, kérlek oldd meg!


A falu az egykori német reformátusok lakta Mórágy. Csodálatos, takaros, jó klímájú falu. Jelenleg gyakorlatilag vallástalan. A hagyományokban jelenik meg a német reformátusság öröksége.

Kérlek a közbejáró imádságodért a falu felé, az egyházmegyei küldöttségek felé, a szervezés felé!

Wéber Jánosné Kati néni (bonyhádi gyülekezet, kismórágyi elszármazott) szívügye ez a rendezvény. Imádkozzunk érte, mert az egész falut házról-házra járva szeretné meghívni most hétfőtől kezdődően. Imádkozz kérlek érte, hogy bármilyen örömteli vagy hűvösebb fogadtatásban is részesül, megmaradjon a lelkesedése, szeretetből tudjon az újabb házba becsöngetni. NAGYON FONTOSNAK TARTOM, HOGY HA VALAKI FELVÁLLALJA A SZEMÉLYES MEGHÍVÁST, AKKOR EGY KÖZÖSSÉG MELLETTE ÁLLJON KÖZBENJÁRVA URUNKNÁL! Kérlek ezért nagyon!
1. A falu megszólításra kerüljön és el is jöjjenek sokan! 

2. A reformáció 500-hoz illő evangélizációs istentiszteletért!
3. A rendezvény kedvességet találjon a faluban és az egyházmegyében! A felajánlott segítségek kivitelezéséért.

Az Úr ádjon titeket.

"A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen." (Efezus 6,24)Áldás, békesség, Jó Munkát, Fekete Zoltán
2017. április 30., vasárnap

Hírlevél 2017.04.30.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. április 23-án, vasárnap a perselyadomány 24.680 Ft volt. Erdélyi lelkésztestvérünk kislánya, Pataki Boróka műtéti költségeire gyűjtöttünk adományt, amit továbbítottunk is a család számára. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!