2016. szeptember 26., hétfő

Hírlevél 2016.09.25.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Csütörtök 18:00 – Presbiteri gyűlés
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmációi előkészítő

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. szeptember 18-én, vasárnap a perselyadomány 10.510. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Tauth Gábor és Tellér Anita első gyermeke, Milla. Imádságban kérjük Isten gazdag áldását a megkeresztelt gyermekre és családjára!

HALOTTUNK:
Életének 70. évében elhunyt Sós Gyula testvérünk, akitől 2016. szeptember 23-án, a feltámadás reménységét hirdetve vettünk végső búcsút. Imádságban kérjük Istenünk vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!


2016. szeptember 12., hétfő

Hírlevél 2016.09.11.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. szeptember 4-én, vasárnap a perselyadomány 8.420. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

Egyházmegyei Hittan Tanévnyitó:
2016. szeptember 24.-én, szombaton 9:30 órai kezdettel Medinán lesz az egyházmegyei hittan tanévnyitó. Minden hittanos gyermeket szeretettel várnak!
Kérjük azokat a szülőket, akik autóval tudnának jönni az alkalomra és esetleg több gyermek szállítását is szívesen vállalnák, hogy jelentkezzenek a Lelkészi Hivatalban. A jelentkezési határidő: szeptember 19!

2016. szeptember 4., vasárnap

Bibliaórák tervezett tematikája - 2016. II. félév


Bibliaórák tervezett tematikája - 2016. II. félév

Max Lucado: "Ahogy szeretni érdemes" c. könyve alapján (KIA, Budapest 2015)
Időpont:
Téma:
1.
2016. szeptember 6.
Kedd 18:00
1. Téma: "A 7:47 elv" - "Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket." (1Jn 4,19)
·         Bibliatanulmány: Lk 7,36-50 / 1Jn 4,9-11 / Ef 4,32-5,2
2.
2016. szeptember 13.
Kedd 18:00
2. Téma: "A szeretet zászlóshajója" - "A szeretet türelmes." (1Kor 13,4)
·         Bibliatanulmány: Rm 2,1-4 / 2Pt 3,8-9 / Mt 18,21-35
3.
2016. szeptember 20.
Kedd 18:00
3. Téma: "Jóságunk mértéke" - "A szeretet jóságos." (1Kor 13,4)
·         Bibliatanulmány: Tit 3,3-7 / Lk 6, 27-36 / Kol 3,12-14
4.
2016. szeptember 27.
Kedd 18:00
4. Téma: "Az irigység tüze" - "A szeretet nem irigykedik." (1Kor 13,4)
·         Bibliatanulmány: Zsolt 37,1-3. / Péld14,30 / Jakab 4,1-6
5.
2016. október 4.
Kedd 18:00
5. Téma: "Isten erőszakmentes zónája" - "A szeretet ... nem kérkedik, nem fuvalkodik fel." (1Kor 13:4)
Bibliatanulmány: Mt 23,5-12 / Fil 2,3-11 / Rm 12,3-10
6.
2016. október 11.
Kedd 18:00
6. Téma: "Egyszerű udvariasság" - "Nem viselkedik bántóan."
(1Kor 13,5)
·         Bibliatanulmány: Lk 4,22 /Kol 4,6 / Rm 12,16
7.
2016. október 18.
Kedd 18:00
7. Téma: "Nem csak én vagyok a világon" - "A szeretet .. nem keresi a maga hasznát." (1Kor 13,4-5).
·         Bibliatanulmány: Jakab 3,13-16 / Zsolt 119,36 / Rm 2,7-8
8
2015. október 25.
Kedd 18:00
8. Téma: "A harag forrása" - "A szeretet ... nem gerjed haragra."
(1Kor 13,4-5).
·         Bibliatanulmány: 1Móz 4,2-8 / Rm 9,1-5 / Jn 5,6
9.
2015. november 1.
Kedd 18:00
9. Téma: "A megbántott szív" - "A szeretet ... nem rója fel a rosszat." (1Kor 13,4-5)
·         Bibliatanulmány: Kol 2,13-15 / 2Kor 10, 4-5 / Fil 4,8
10.
2016. november 8.
Kedd 18:00
10. Téma: "A szeretet próbája" - "A szeretet ... nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal." (1Kor 13, 4-6).
·         Bibliatanulmány: 1Kor 8,1-13 / Lk 13,34-35 / Zsolt 147,10-11
11.
2016. november 15.
Kedd 18:00
11. Téma: "A szeretet csomagterve" - "A szeretet ... mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindnet eltűr." (1Kor 13,4-7)
·         Bibliatanulmány: 1Kor 1,10-17 / 1Kor 5,1-13 / Rm 12,18
12.
2016. november 22.
Kedd 18:00
12. Téma: "A szeretet palástja" - "A szeretet ... mindent elfedez."
 (1Kor 13,6-7)
·         Bibliatanulmány: Mt 25,31-46 / 2Thessz 3,1-3 / Mt 14,22-33
13
2016. november 28.
Kedd 18:00
13. Téma: "A hit gyűrűje" - "A szeretet .. mindent hisz." (1Kor 13,4-7)
·         Bibliatanulmány: Lk 15,11-23 / Péld 18,21 12,18 15,2.4 / Ef 4,29
14.
2016. december 6.
Kedd 18:00
14. Téma: "Ha elfogy a remény" - "A szeretet ... mindent remél."
(1Kor 13:7)
·         Bibliatanulmány: Rm 8,18-25 / Rm 15?4 / Zsid 13,5-6
15.
2016. december 13.
Kedd 18:00
15. Téma: "Fel is adhatta volna" - "A szeretet ... mindent eltűr."
 (1Kor 13,4-7)
·         Bibliatanulmány: Zsid 12,2-3 / 2Kor 4,7-18 / Jel 1,9
16.
2016. december 20.
Kedd 18:00
16. Téma: "Kiapadhatatlan szeretet" - "A szeretet soha el nem múlik." (1Kor 13,8)
·         Bibliatanulmány: 5Móz 7,7-9 / 1Kor 13,8-13 / Jn 15,5-12

2016. augusztus 29., hétfő

Hirdetések 2016.08.28.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik! Az első alkalmat szeptember 6.-án, kedden 18:00 órától tartjuk!


HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 21-én, vasárnap a perselyadomány 17.115. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
Szeretethimnusz máskéntSzeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít,
Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz,
Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz,
Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz,
Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz,
Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz,
Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz,
Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz,
Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz,
Szeretet nélkül az élet értelmetlen,
Ám szeretetben élni: boldogság és öröm!


(Ismeretlen szerző)

2016. augusztus 21., vasárnap

Hírlevél 2016.08.21.


A mindennapi kenyér

            Uram, add meg a mindennapi kenyeret.
            Segíts, mert minden élet elveszhet,
            Mert jóllakott hassal elfeledjük,
            Hogy csakis tőled nyerjük kenyerünk.

            Te adsz mindennap kenyeret,
            Add meg hát nekünk a készséget,
            Hogy adjunk másnak is a szükségben,
            Hiszen tied a tápláló föld bőségben.

            Te vagy mindennapi kenyerünk,
            Mert halálodban magad adtad nekünk.
            Áldunk téged és dicsőítünk,
            A te szeretetedből élünk.
( Edwin Nievergelt)


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!


HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 14-én, vasárnap a perselyadomány 28.560. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.2016. augusztus 16., kedd

Hirdetések 2016. 08. 14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·          A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
A következő vasárnapon, augusztus 21-én az új kenyérért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!

Istentiszteletek a szórványokban (2016.08.21.):
·        Kéty – vasárnap 14:00 – (Evang. templom)
·        Tevel – vasárnap 15:00 – (Művelődési ház)     

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 7-én, vasárnap a perselyadomány 5.320. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben hálát adhattunk Istennek az ő szeretete jeléért és pecsétjéért, amit a keresztségben adott nekünk, és amiben ma az Ő kegyelméből Kulcsár Gábor és Szakál Hajnalka gyermeke, Hanna részesülhetett. Isten áldja meg az egész családot és adjon bölcsességet a gyermekek hitben való neveléséhez!

MEGHÍVÓ:
Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából augusztus 20-án 10:00 órai kezdettel a művelődési központ előtti téren lesz a városi ünnepség, melynek keretében a történelmi egyházak képviselői közösen áldják meg az új kenyeret.
A Bonyhádi Evangélikus Egyházközség 2016. augusztus 20-án 14:00 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tart a gyülekezet önállóságának 200 éves évfordulója alkalmából. Igét hirdet Gáncs Péter püspök. Az istentisztelet után díszközgyűlés lesz, amelyen Krahling Dániel ny. esperes tart előadást.

2016. augusztus 7., vasárnap

Hírlevél 2016.08.07.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·          A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. július 31-én vasárnap a perselyadomány 15.660. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.