2017. november 12., vasárnap

Hírlevél 2017.11.12.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 10.)
·        Vasárnap 9:30 – gyülekezeti énektanulás
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. november 5-én, vasárnap a perselyadomány 6.690. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!
Továbbá hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet!
Kérjük a Testvéreket, hogy hordozzák továbbra is imádságban és szeretetben a Gyülekezetet és a gyülekezeti munkát.
Gyülekezetünk számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk végső búcsút 2017. november 9-én, Majoson, Anta László testvérünktől, aki Isten kegyelméből 58 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló család számára!

Bibliatanulmányozó Nap:
A Tolnai Református Egyházmegye a 2017-18-as tanévben is bibliatanulmányozó napokat szervez. A következő alkalomra 2017. november 18.-án, szombaton kerül sor, amikor Marco de Leeuw van Weenen misszionárius tart előadást a bibliai ünnepekről. Az előadások 9:00 órakor kezdődnek, s az egyórás ebédszünettel együtt 16:00 óra körül érnek véget. A helyszín: Fadd, Művelődési Ház. Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: tolnabibliaiskola@gmail.com. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy Gyülekezetünk teljes jogú tagjai legyenek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet.

2017. november 5., vasárnap

Hírlevél 2017.11.05.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 9.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi felkészítés
                                 – gyülekezeti énektanulás

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 29-én, vasárnap a perselyadomány 15.250. Ft volt. Az október utolsó vasárnapi perselypénzt a zsinat döntés értelmében, ebben az esztendőben a Nyíregyháza-örökösföldi Református Gyülekezet új templomának építésére továbbítottuk.
Továbbá hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet!
Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez. Kérjük a Testvéreket, hogy hordozzák továbbra is imádságban és szeretetben a Gyülekezetet és a gyülekezeti munkát.
Gyülekezetünk számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Bibliatanulmányozó Nap:
A Tolnai Református Egyházmegye a 2017-18-as tanévben is bibliatanulmányozó napokat szervez. A következő alkalomra 2017. november 18.-án, szombaton kerül sor, amikor Marco de Leeuw van Weenen misszionárius tart előadást a bibliai ünnepekről. Az előadások 9:00 órakor kezdődnek, s az egyórás ebédszünettel együtt 16:00 óra körül érnek véget. A helyszín: Fadd, Művelődési Ház. Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: tolnabibliaiskola@gmail.com. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy Gyülekezetünk teljes jogú tagjai legyenek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet.

Presbiteri tisztújítás:
Gyülekezetünkben 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen megtörtént a presbiteri tisztújítás. A megválasztott presbiterek: Deli István, Fülöp Sándor, Pál Ferenc, Szabó Vilmos, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné. Pótpresbiterek: Egyedné Ricsei Anna és Nusszer Józsefné. Gondnok: Pál Ferenc. Urunk bölcsességében megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!

2017. október 30., hétfő

Hírlevél 2017.10.29.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Reformációi közös ünnepi istentisztelet az evang. templomban. A liturgiai szolgálatot Aradi András evang. lelkész végzi. Igét hirdet Mészáros Zoltán ref. lelkész. Bizonyságtétellel szolgál Fóris Tibor baptista gyülekezetvezető.
·        Szerda 16:00 – Közös temetői áhítat az evang. temetőben
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfi. óra iskolásoknak

Istentisztelet a szórványokban:
Kéty: nov. 4. vasárnap 14:00 (Evang. Templom)
Tevel: nov. 4. vasárnap 15:00 (Műv. Ház)

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 22-én, vasárnap a perselyadomány 11.920. Ft volt. Hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Országos adománygyűjtés
Egyházunkban minden esztendőben az október utolsó vasárnapi perselypénzt gyülekezeteink egy a Zsinat által meghatározott célra ajánlják fel. Az idén a Nyíregyháza-örökösföldi Református Gyülekezet új templomának építésére gyűjtünk. Legyen ez az adomány a Reformáció kezdete 500. évfordulójához méltó egyéni és közösségi áldozatvállalás, közös teherhordozásunk és egymás segítésének szép példája.

Egyházmegyei Presbiteri konferencia:
2017. november 4.-én 9:00 órai kezdettel Pakson tartjuk az egyházmegyei presbiteri konferenciát, melyen egyházkerületünk főjegyzője, Szabó Ferenc tart előadást „Feladataink a gyülekezeti misszióban” címmel. A konferencia keretében a felvidéki kitelepítés 70. évfordulója alkalmából megemlékezést tartunk. Minden presbiter testvért szeretettel várnak!

Bibliatanulmányozó Nap:
A Tolnai református Egyházmegye a 2017-18-as tanévben is bibliatanulmányozó napokat szervez. A következő alkalomra 2017. november 18.-án, szombaton kerül sor, amikor Marco de Leeuw van Weenen misszionárius tart előadást a bibliai ünnepekről. Az előadások 9:00 órakor kezdődnek, s az egyórás ebédszünettel együtt 16:00 óra körül érnek véget. A helyszín: Fadd, Művelődési Ház. Jelentkezni a következő e-mail címen leehet: tolnabibliaiskola@gmail.com. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy Gyülekezetünk teljes jogú tagjai legyenek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet.


2017. október 23., hétfő

Hírlevél 2017.10.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 8.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfi. óra iskolásoknak

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy Gyülekezetünk teljes jogú tagjai legyenek.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 15-én, vasárnap a perselyadomány 9.320. Ft volt. Hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Dél-Tolnai Kisköri Csendes-délután:
Október 22.-én, vasárnap 15:00 órai kezdettel Bátaszéken a Református Imaházban tartjuk a Dél Tolnai Kiskör Gyülekezeti csendes-délutánját. „Az 5 szeretetnyelv és a megbocsátás”, címmel tart előadást Fodorné Ablonczi Margit.

Presbiteri tisztújítás:
Gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Deli István, Fülöp Sándor, Pál Ferenc, Szabó Vilmos, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Egyedné Ricsei Anna és Nusszer Józsefné. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!

2017. október 15., vasárnap

Hírlevél 2017.10.15.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 7.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 8-án, vasárnap a perselyadomány 8.435. Ft volt. Hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Presbiteri tisztújítás:
Gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Deli István, Fülöp Sándor, Pál Ferenc, Szabó Vilmos, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Egyedné Ricsei Anna és Nusszer Józsefné. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!