2018. január 14., vasárnap

Hírlevél 2018.01.14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       11:00 – konfirmációi felkészítés
A bibliaórák a 2018. év februárjától folytatódnak!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. január 7-én a perselyadomány 11.720. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!

IRATTERJESZTÉS:
A Kálvin Kiadótól megrendelt kiadványok: Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár a Lelkészi Hivatalban megvásárolhatók.

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy Gyülekezetünk teljes jogú tagjai legyenek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet.

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)


Ökumenikus imahét – Bonyhád 2018
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz 15,6)
·        Január 22. Hétfő 17:00 – Ref. Templom – Barcsik Zoltán, evang. lelkész
·        Január 23. Kedd 17:00 – Baptista Imaház – Fóris Tibor, baptista gyülekezet vezető
·        Január 24. Szerda 17:00 – Róm. kat. Közösségi Ház – Király László baptista lelkész
·        Január 25. Csütörtök 17:00 – Evang. Templom – Mészáros Zoltán, ref. lelkész
·        Január 26. Péntek 17:00 – Róm. kat. Közösségi Ház – Wigand István, rom. kat. plébános
Az adományokat egész héten a lepramisszió javára gyűjtjük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra!

2018. január 8., hétfő

Hírlevél 2018.01.07.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       11:00 – konfirmációi felkészítés
A bibliaórák a 2018. év februárjától folytatódnak a Heidelbergi Káté alapján elkezdett sorozattal.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. december 31-én a perselyadomány 75.820. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

IRATTERJESZTÉS:
A Kálvin Kiadótól megrendelt kiadványok: Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár megérkeztek és a Lelkészi Hivatalban megvásárolhatók.


Ökumenikus imahét – Bonyhád 2018
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…”
(2Móz 15,6)
·        Január 22. Hétfő 17:00 – Ref. Templom – Barcsik Zoltán, evang. lelkész
·        Január 23. Kedd 17:00 – Baptista Imaház – Fóris Tibor, baptista gyülekezet vezető
·        Január 24. Szerda 17:00 – Róm. kat. Közösségi Ház – Király László baptista lelkész
·        Január 25. Csütörtök 17:00 – Evang. Templom – Mészáros Zoltán, ref. lelkész
·        Január 26. Péntek 17:00 – Róm. kat. Közösségi Ház – Wigand István, rom. kat. plébános
Az adományokat egész héten a lepramisszió javára gyűjtjük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra!

A 2017. ÉV STATISZTIKAI ADATAI: 
- Keresztelő: 4
Felnőtt: Deli István Vid, Möszmer Zsuzsanna
Gyermek: Marton Márió, Kiss Betta
- Konfirmált: 7
Felnőtt: Deli István, Deli Istvánné Bíró Zsuzsanna Margit, Kovács Eszter, Szilágyi Adél, Deli István Vid, Möszmer Zsuzsanna
Gyermek: Faik Andrea
- Házasságkötés: 1
Schmider Zoltán és Szeinte Kinga
- Temetés: 5
Nagy Róza (élt 74 évet), Kardos István (élt 86 évet), Szűcs Lajosné (élt 81 évet), Anta László (élt 58 évet), Vaszari Istvánné (élt 90 évet).

B. Ú. É. K! – Bízzad Újra Életed Krisztusra

2018. január 5., péntek

Ökumenikus imahét – Bonyhád 2018Ökumenikus imahét – Bonyhád 2018
„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” (2Móz 15,6)

·        Január 22. Hétfő 17:00 – Ref. Templom – Barcsik Zoltán, evang. lelkész
·        Január 23. Kedd 17:00 – Baptista Imaház – Fóris Tibor, baptista gyülekezet vezető
·        Január 24. Szerda 17:00 – Róm. kat. Közösségi Ház – Király László baptista lelkész
·        Január 25. Csütörtök 17:00 – Evang. Templom – Mészáros Zoltán, ref. lelkész
·        Január 26. Péntek 17:00 – Róm. kat. Közösségi Ház Wigand István, rom. kat. plébános

Az adományokat egész héten a lepramisszió javára gyűjtjük.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra!


2017. december 31., vasárnap

Hírlevél 2017.12.31.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Hétfő 10:00 – újévi ünnepi istentisztelet
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
A bibliaórák a 2018. év februárjától folytatódnak a Heidelbergi Káté alapján elkezdett sorozattal.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. december 24. és 25-én a perselyadomány 82.680. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

IRATTERJESZTÉS:
A Kálvin Kiadótól megrendelt kiadványok: Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár megérkeztek és a Lelkészi Hivatalban megvásárolhatók.

A 2017. ÉV STATISZTIKAI ADATAI: 
- Keresztelő: 4
Felnőtt: Deli István Vid, Möszmer Zsuzsanna
Gyermek: Marton Márió, Kiss Betta
- Konfirmált: 7
Felnőtt: Deli István, Deli Istvánné Bíró Zsuzsanna Margit, Kovács Eszter, Szilágyi Adél, Deli István Vid, Möszmer Zsuzsanna
Gyermek: Faik Andrea
- Házasságkötés: 1
Schmider Zoltán és Szeinte Kinga
- Temetés: 5
Nagy Róza (élt 74 évet), Kardos István (élt 86 évet), Szűcs Lajosné (élt 81 évet), Anta László (élt 58 évet), Vaszari Istvánné (élt 90 évet).


B. Ú. É. K! – Bízzad Újra Életed Krisztusra!


2017. december 23., szombat

Áldott karácsonyi ünnepeket!Ünnepi Istentiszteletek Bonyhádon:
·        December 24. Vasárnap 16:00Karácsony szenteste – istentisztelet, ünnepi műsor
·        December 25. Hétfő 10:00 Karácsony 1. napja – ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·        December 26. Kedd 10:00 Karácsony 2. napja – ünnepi istentisztelet

Ünnepi istentiszteletetek a szórványokban:
Felsőnána: dec. 25. hétfő 13:30 (Evang. templom)
Kéty: dec. 25. hétfő 14:30 (Evang. templom)
Tevel: dec. 25. hétfő 15:30 (Műv. Ház)

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!

„Krisztus Betlehemben ezerszer megszülethet, elkárhozol, ha nem születik meg tebenned!”
(Angelus Silesius)
„Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.”
(Mt 1:22-23).

2017. december 18., hétfő

Hírlevél 2017.12.17.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

Ünnepi Istentiszteletek Bonyhádon:
·        December 24. Vasárnap 16:00Karácsony szenteste – istentisztelet, ünnepi műsor
·        December 25. Hétfő 10:00 Karácsony 1. napja – ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·        December 26. Kedd 10:00 Karácsony 2. napja – ünnepi istentisztelet

Ünnepi istentiszteletetek a szórványokban:
Felsőnána: dec. 25. hétfő 13:30 (Evang. templom)
Kéty: dec. 25. hétfő 14:30 (Evang. templom)
Tevel: dec. 25. hétfő 15:30 (Műv. Ház)

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!

„Krisztus Betlehemben ezerszer megszülethet, elkárhozol, ha nem születik meg tebenned!”
(Angelus Silesius)

Hálaáldozatunk:
2017. december 10-én, vasárnap a perselyadomány 14.070. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!
Továbbá hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet!
Kérjük a Testvéreket, hogy hordozzák továbbra is imádságban és szeretetben a gyülekezetünk életét és szolgálatát. Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Iratterjesztés:
A Kálvin Kiadótól megrendelt kiadványok: Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár megérkeztek és a Lelkészi hivatalban átvehetők.

2017. december 10., vasárnap

Karácsonyi koncert 2017.12.17. 17:00 óra


Karácsonyi koncert
2017. december 17.-én, vasárnap 17:00 órai kezdettel a Bonyhádi Református Templomban karácsonyi koncertet tart a Szaggató Zenekar. A műsor adventi és karácsonyi népzene, egyházzenei feldolgozások, és karácsonyi költészet jegyében kerül összeállításra. A belépés ingyenes, de a zenekar működése adományokkal támogatható. A koncert után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség lesz. Mindenkit szeretettel várunk!