2019. november 10., vasárnap

Hírlevél 2019.11.10.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       10:00 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő
                       11:00 – gyülekezeti énektanulás

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2019. november 4-én Boross Gézáné testvérünktől, aki Isten kegyelméből 94 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló család számára!

IRATTERJESZTÉS:
2020 évi Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár rendelhető a Lelkészi Hivatalban!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. november 3-án a perselyadomány 11.300 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2019. november 3., vasárnap

Hírlevél 2019.11.03.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       10:00 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő
                       11:00 – gyülekezeti énektanulás

Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban.
Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, és az úrvacsora házhoz vitelére is.

A szekszárdi „Ez Az a Nap” rendezvényre jegyek kaphatók a lelkészi hivatalban!

IRATTERJESZTÉS:
2020 évi Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár rendelhető a Lelkészi Hivatalban!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. október 27-én a perselyadomány 21.720 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2019. október 27., vasárnap

Hírlevél 2019.10.27.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Október 29. Kedd 18:00 – bibliaóra – elmarad!
·        Október 31. Csütörtök 17:00 – Reformációi közös ünnepi istentisztelet – evang. templom
·        November 1. Péntek 16:00 – ökumenikus temetői áhítat (evang. temető)
·        November 3. vasárnap 10:00 – istentisztelet

Ünnepi istentiszteletetek a szórványokban:
·        Kéty: okt. 27. Vasárnap 14:00 (Evang. temp.)
·        Tevel: okt. 27. Vasárnap 15:00 (Műv. Ház)

A szekszárdi „Ez Az a Nap” rendezvényre jegyek kaphatók a lelkészi hivatalban!

IRATTERJESZTÉS:
2020 évi Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár rendelhető a Lelkészi Hivatalban!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. október 20-án a perselyadomány 16.200 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2019. október 20., vasárnap

EZ AZ A NAP - Szekszárd, 2019.11.11.


Hírlevél 2019.10.20.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Október 22. Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Október 23. Szerda 18:00 – ünnepi megemlékezés (Művelődési Központ)
·        Október 27. Vasárnap 10:00 – úrvacsorás istentisztelet (hálaadás újborért)
·        Október 29. Kedd 18:00 – bibliaóra – elmarad!
·        Október 31. Csütörtök 17:00 – Reformációi közös ünnepi istentisztelet – evang. templom
·        November 1. Péntek 16:00 – ökumenikus temetői áhítat (evang. temető)

Ünnepi istentiszteletetek a szórványokban:
·        Kéty: okt. 27. Vasárnap 14:00 (Evang. temp.)
·        Tevel: okt. 27. Vasárnap 15:00 (Műv. Ház)

Gárdonyi Együttes hangversenye
Mindenkit szeretettel várnak 2019. október 20-án (vasárnap) 17:00 órakor kezdődő „Protestáns – napi” hangversenyre a szekszárdi evangélikus templomba.

IRATTERJESZTÉS:
2020 évi Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és Református Falinaptár rendelhető a Lelkészi Hivatalban!

KÖZADAKOZÁS:
Október utolsó vasárnapjának perselyadományát a Zsinat határozata értelmében a Kalocsai Református Gyülekezet templomának bővítésére gyűjtik a gyülekezetek.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. október 13-án a perselyadomány 16.520 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2019. szeptember 23., hétfő

Hírlevél 2019.09.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       10:00 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő
                       11:00 – gyülekezeti énektanulás

Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban.
Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, és az úrvacsora házhoz vitelére is.

Egyházmegyei Hittanos Tanévnyitó
A hittanosok közös egyházmegyei tanévnyitó alkalmát ebben az esztendőben Alsónyéken tartják, 2019. október 5.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel. Minden hittanost szeretettel várnak!

Egyházmegyei presbiteri konferencia:
Az idei őszi egyházmegyei presbiteri konferencia Bonyhádon kerül megrendezésre 2019 október 19.-én szombaton 9:00 órai kezdettel.  Helyszín az Evangélikus Gimnázium Atlétikai Centruma lesz. Fő előadónk Dr. Szalai Zsolt lesz, aki üzletviteli tanácsadó, a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának elnöke, valamint a szentendrei református egyházközség gondnoka. A nap témája: „Mik a hasonlóságok és különbségek az üzleti és az egyházi vezetés között? Minden presbitert és érdeklődőt szeretettel várnak!

Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A tervek szerint ebben az esztendőben a kerítés felújítására és festésre, valamint a parókia három szobájának festésére és kisebb karbantartási munkálatokra kerül sor.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. szeptember 15-én a perselyadomány 22.450 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

2019. szeptember 15., vasárnap

Hírlevél 2019.09.15.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       10:00 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő
                       11:00 – gyülekezeti énektanulás
Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban.
Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, és az úrvacsora házhoz vitelére is.

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk búcsút 2019. szeptember 9-én Nagy Károlyné testvérünktől, aki Isten kegyelméből 86 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászolók számára!

Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A tervek szerint ebben az esztendőben a kerítés felújítására és festésre, valamint a parókia három szobájának festésére és kisebb karbantartási munkálatokra kerül sor.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. szeptember 8-án a perselyadomány 48.235Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)