2016. augusztus 29., hétfő

Hirdetések 2016.08.28.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik! Az első alkalmat szeptember 6.-án, kedden 18:00 órától tartjuk!


HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 21-én, vasárnap a perselyadomány 17.115. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.




Szeretethimnusz másként



Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít,
Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz,
Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz,
Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz,
Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz,
Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz,
Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz,
Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz,
Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz,
Szeretet nélkül az élet értelmetlen,
Ám szeretetben élni: boldogság és öröm!


(Ismeretlen szerző)

2016. augusztus 21., vasárnap

Hírlevél 2016.08.21.


A mindennapi kenyér

            Uram, add meg a mindennapi kenyeret.
            Segíts, mert minden élet elveszhet,
            Mert jóllakott hassal elfeledjük,
            Hogy csakis tőled nyerjük kenyerünk.

            Te adsz mindennap kenyeret,
            Add meg hát nekünk a készséget,
            Hogy adjunk másnak is a szükségben,
            Hiszen tied a tápláló föld bőségben.

            Te vagy mindennapi kenyerünk,
            Mert halálodban magad adtad nekünk.
            Áldunk téged és dicsőítünk,
            A te szeretetedből élünk.
( Edwin Nievergelt)


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!


HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 14-én, vasárnap a perselyadomány 28.560. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.



2016. augusztus 16., kedd

Hirdetések 2016. 08. 14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·          A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
A következő vasárnapon, augusztus 21-én az új kenyérért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!

Istentiszteletek a szórványokban (2016.08.21.):
·        Kéty – vasárnap 14:00 – (Evang. templom)
·        Tevel – vasárnap 15:00 – (Művelődési ház)     

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. augusztus 7-én, vasárnap a perselyadomány 5.320. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben hálát adhattunk Istennek az ő szeretete jeléért és pecsétjéért, amit a keresztségben adott nekünk, és amiben ma az Ő kegyelméből Kulcsár Gábor és Szakál Hajnalka gyermeke, Hanna részesülhetett. Isten áldja meg az egész családot és adjon bölcsességet a gyermekek hitben való neveléséhez!

MEGHÍVÓ:
Szent István király és az új kenyér ünnepe alkalmából augusztus 20-án 10:00 órai kezdettel a művelődési központ előtti téren lesz a városi ünnepség, melynek keretében a történelmi egyházak képviselői közösen áldják meg az új kenyeret.
A Bonyhádi Evangélikus Egyházközség 2016. augusztus 20-án 14:00 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tart a gyülekezet önállóságának 200 éves évfordulója alkalmából. Igét hirdet Gáncs Péter püspök. Az istentisztelet után díszközgyűlés lesz, amelyen Krahling Dániel ny. esperes tart előadást.

2016. augusztus 7., vasárnap

Hírlevél 2016.08.07.



GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·          A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. július 31-én vasárnap a perselyadomány 15.660. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.



2016. augusztus 1., hétfő

Hirdetések 2016.07.31.




GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        A Bibliaóra szeptembertől folyatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. július 24-én, vasárnap a perselyadomány 8.450. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.