2023. október 21., szombat

Munkatársakat, önkéntes szolgálókat keresünk!

 


„Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon; aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.” (Rm 12:4-8)

 

Munkatársakat, önkéntes szolgálókat keresünk!

 

Kedves Testvérek!

 

Minden vasárnap, az istentisztelet végén elhangzik  a hirdetésekben ez  a köszönetmondás: „Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.” A Bonyhádi Református Gyülekezet az egyháztagok önkéntes adományaiból tartja fenn magát, így valóban köszönjük mindazoknak a segítségét, akik adományaikkal támogatják a gyülekezetet. Itt az istentisztelet végén azonban nemcsak az adakozásra hívjuk fel a figyelmet és nem csak a pénzbeli adományokért mondunk köszönetet, hanem minden más szolgálatért, amit a gyülekezetben valaki önkéntesen végez. Van ugyanis  a gyülekezet életének több más területe, ahol szintén szükség van a hívek szolgálatára és támogatására. Szeretnénk most néhány ilyen területet felsorolni:

-          Imádság a gyülekezetemért (naponta)

Ez talán a legfontosabb szolgálat. Erre van a legnagyobb szükség, mégpedig napi rendszerességgel. Kérnék jelentkezőket, akik vállalják, hogy napi rendszerességgel imádkoznak a gyülekezetért, ébredésért és az evangélium terjedéséért végzett szolgálatért!

-          Szolgálat azért, hogy az alkalmainkat megtarthassuk:

1.)   Templom, imaterem, mosdó takarítása (hetente)

Mivel heti rendszerességgel használatban vannak ezek a helyiségek, így minden héten egyszer szükséges ezek takarítása, rendbetétele. Kérnék jelentkezőket, akik vállalják, hogy heti rendszerességgel a takarításban részt vesznek!

2.)   Templomkert, udvar, utcai járda takarítása, fűnyírás (2 hetente, havonta)

Erre a munkára az időjárástól és az évszaktól függően kéthetente vagy havonta egyszer van szükség. Kérnék jelentkezőket, akik vállalják, hogy kétheti vagy havi rendszerességgel ebben szívesen segítenek!

3.)   Sütemény, szendvics, tea késztése, asztalterítés és mosogatás (3 havonta)

Negyedévente egyszer az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk. Kérnék jelentkezőket, akik ebben szívesen segédkeznének.

            Ha valaki bármelyik szolgálati területen szívesen részt venne, kérem jelezze nekem.

 

Tisztelettel és köszönettel: Mészáros Zoltán, ref. lelkész

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése