2017. október 30., hétfő

Hírlevél 2017.10.29.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Reformációi közös ünnepi istentisztelet az evang. templomban. A liturgiai szolgálatot Aradi András evang. lelkész végzi. Igét hirdet Mészáros Zoltán ref. lelkész. Bizonyságtétellel szolgál Fóris Tibor baptista gyülekezetvezető.
·        Szerda 16:00 – Közös temetői áhítat az evang. temetőben
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfi. óra iskolásoknak

Istentisztelet a szórványokban:
Kéty: nov. 4. vasárnap 14:00 (Evang. Templom)
Tevel: nov. 4. vasárnap 15:00 (Műv. Ház)

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 22-én, vasárnap a perselyadomány 11.920. Ft volt. Hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Országos adománygyűjtés
Egyházunkban minden esztendőben az október utolsó vasárnapi perselypénzt gyülekezeteink egy a Zsinat által meghatározott célra ajánlják fel. Az idén a Nyíregyháza-örökösföldi Református Gyülekezet új templomának építésére gyűjtünk. Legyen ez az adomány a Reformáció kezdete 500. évfordulójához méltó egyéni és közösségi áldozatvállalás, közös teherhordozásunk és egymás segítésének szép példája.

Egyházmegyei Presbiteri konferencia:
2017. november 4.-én 9:00 órai kezdettel Pakson tartjuk az egyházmegyei presbiteri konferenciát, melyen egyházkerületünk főjegyzője, Szabó Ferenc tart előadást „Feladataink a gyülekezeti misszióban” címmel. A konferencia keretében a felvidéki kitelepítés 70. évfordulója alkalmából megemlékezést tartunk. Minden presbiter testvért szeretettel várnak!

Bibliatanulmányozó Nap:
A Tolnai református Egyházmegye a 2017-18-as tanévben is bibliatanulmányozó napokat szervez. A következő alkalomra 2017. november 18.-án, szombaton kerül sor, amikor Marco de Leeuw van Weenen misszionárius tart előadást a bibliai ünnepekről. Az előadások 9:00 órakor kezdődnek, s az egyórás ebédszünettel együtt 16:00 óra körül érnek véget. A helyszín: Fadd, Művelődési Ház. Jelentkezni a következő e-mail címen leehet: tolnabibliaiskola@gmail.com. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy Gyülekezetünk teljes jogú tagjai legyenek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése