2017. október 23., hétfő

Hírlevél 2017.10.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 17:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 8.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfi. óra iskolásoknak

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy Gyülekezetünk teljes jogú tagjai legyenek.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. október 15-én, vasárnap a perselyadomány 9.320. Ft volt. Hirdetjük, hogy a gyülekezeti terembe új székeket szeretnénk vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Dél-Tolnai Kisköri Csendes-délután:
Október 22.-én, vasárnap 15:00 órai kezdettel Bátaszéken a Református Imaházban tartjuk a Dél Tolnai Kiskör Gyülekezeti csendes-délutánját. „Az 5 szeretetnyelv és a megbocsátás”, címmel tart előadást Fodorné Ablonczi Margit.

Presbiteri tisztújítás:
Gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Deli István, Fülöp Sándor, Pál Ferenc, Szabó Vilmos, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Egyedné Ricsei Anna és Nusszer Józsefné. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése