2017. október 1., vasárnap

Hírlevél 2017.10.01.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra – Heidelbergi Káté 5.
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                                 – gyermek-istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. szeptember 24-én, vasárnap a perselyadomány 9.860. Ft volt. A gyülekezeti terembe szeretnénk új székeket vásárolni. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten céladományaikkal támogassák ezt az ügyet! Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

Gyülekezeti énekóra (énektanulás):
Ebben az évben szeretnénk folytatni a gyülekezeti énektanulást, melyre a vasárnapi istentisztelet után, illetve a közösen egyeztetett hétközi időpontokban kerül sor. Várjuk mindazokat, akik szeretnek, és szívesen énekelnek!

Presbiteri tisztújítás:
Az Egyházközség Presbitériuma a Választási Bizottság által előterjesztett javaslatot megtárgyalva elfogadta a presbiteri tisztséget vállaló személyek jelölési listáját. Így gyülekezetünkben 6 presbitert és 2 pótpresbitert választhatunk 2017. október 29-én, vasárnap az újbori úrvacsorás istentiszteletet követő Egyházközségi Közgyűlésen. Választásra álló jelöltek: Pál Ferenc, Szokolai Krisztina, Szőnyegi Istvánné, Szabó Vilmos, Fülöp Sándor, Deli István, valamint pótpresbiteri jelöltséggel Nusszer Józsefné és Egyedné Ricsei Anna. Gondnoki tisztségre jelölt: Pál Ferenc. Urunk bölcsességben megmutatkozó kegyelme kísérje az egyházközségi tisztújítást!

Meghívó a hálaadó ünnepségre:
A Decsi Református Egyházközség a Reformáció 500. évfordulója alkalmából hálaadó emléknapot rendez 2017. október 14-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a református templomban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése