2016. március 23., szerda

Gyülekezeti Hírlevél 2016.03.20.


Az ünnepi istentiszteletek rendje:
·        Nagypéntek 10:00 – Ünnepi istentisztelet
·        Húsvétvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·        Húsvéthétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet


Istentiszteletek a szórványokban:
·  Felsőnána – Húsvétvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)
·  Kéty – Húsvétvasárnap 14:30 – Református istentisztelet (Evang. templom)
·  Tevel – Húsvétvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)

Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

MEGHÍVÓ
A Magyarországi Német Színház és Koch Valéria Iskolaközpont német nyelven bemutatja a János- passiót Bonyhádon a katolikus templomban március 23-án 15:30-kor. Mindenkit szeretettel várnak!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. március 13-án a perselyadomány 10.050. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk végső búcsút Lengyelen, március 18-án, pénteken Kovács Ferenc testvérünktől, aki Isten kegyelméből 83 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!

HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára.
„Biblia, műveltség, élmény”
Kedves Szülők! 2013. szeptember 1.-től minden állami általános iskolában felmenő rendszerben bevezetésre került az erkölcstan oktatása. A szülök kérése alapján a gyerekek erkölcstan helyett a felekezeti hittan órán vehetnek részt. A döntés az Önöké. Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!

Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. A hit és erkölcstanra beíratott gyerekek az 1-6. iskolai év során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe, a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése