2016. április 6., szerda

Gyülekezeti Hírlevél


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 30. Téma: Isten tisztelete (1. parancs.)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. március 27-én húsvétvasárnap a perselyadomány 47.075. Ft volt, március 28.-án, húsvéthétfőn pedig 13.490. Ft. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

HALOTTUNK:
Életének 80. évében elhunyt Horváth János testvérünk. Temetése 2016. április 4.-én 15:00 órai kezdettel lesz Majoson. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!

HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS:
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEIRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése