2016. február 1., hétfő

Hírlevél 2016.01.31.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Hisszük és valljuk" sorozat 23. Téma: A hit által való megigazulás

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. január 18.-án, hétfőn az ökumenikus imahét alkalmával, a lepramisszió támogatására 12.000. Ft gyűlt össze. 2016. január 24.-én a perselyadomány 6.105. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben felnőtt konfirmációs csoport indult, amelyhez továbbra is lehet csatlakozni! A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni. Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztségben való részesedés vagy annak megerősítése (konfirmáció) által szeretnék Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése