2016. február 21., vasárnap

Hírlevél 2016.02.21.GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 26. Téma: Az úri szent vacsora
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. február 14.-én a perselyadomány 13.870. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.


Túrmezei Erzsébet:

"Kié vagy?"

Kié vagy édesanyád karján,
kicsi gyermek, mindnyájunk szemefénye,
boldog szülők beteljesült reménye?

Enyém! – mosolyog rád édesanyád,
amikor szívére ölel.
Enyém! – simogat meg édesapád,
amikor magasba emel.
Miénk! – mondjuk mi mind,
kik velük együtt örülünk neked,
s féltve vigyázzuk harmatéleted.

És ma Jézus szólal meg: „Enyém vagy!
Enyém, mert megváltottalak,
neveden hívtalak,
szüleidnek szent megbízással
ajándékul én adtalak.
Elpecsétellek, óvlak, védelek,
és egész földi vándorutadon
láthatatlanul én leszek veled.“

Csendesen figyelünk az égi szóra,
Igen, te Jézusé vagy! Áldott óra!
Áhítattal látjuk homlokodon
a láthatatlan szent pecsétet.
Jézusé vagy! De Ő reánk bíz téged.
Titkok fátyola lebben,
hogy te így vagy miénk még teljesebben!

Jézus van itt mindnyájunkhoz közel,
s kegyelme mindnyájunkat átölel.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése