2016. január 24., vasárnap

Hírlevél 2016.01.24.
Siklós József:

BoldogokBoldogok – szólt egykor Jézus a hegyen,
mert akarja: az ember boldog legyen.Boldog, aki könyörülő szívvel

segít, mikor bajba jut a társa,
kemény ökle kézfogásra békül,
durva szóra sose nyílik szája.

Boldog, aki igazságra vágyik,
és szeretne igaz úton járni.


Tud, ha olykor könny is hull szeméből,
Isten vigasztalására várni.

Boldog, aki tudja, látja, érzi:
Isten nélkül oly üres az élet!
De ha szíve Isten előtt nyílik:
áldást, békét kap és üdvösséget.Boldogok – szólt egykor Jézus a hegyen,
hogy életük valóban boldog legyen
.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        A bibliaórák februártól folytatódnak a "Hisszük és valljuk" sorozattal.
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. január 17.-én a perselyadomány 7.155. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése