2014. december 22., hétfő

Hirdetések: 2014.12.21.Angelus Silesius:

Karácsonyi párversek


Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.

 

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok.

 

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?

 

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.

 

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.

 

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

 


A karácsonyi és az újévi ünnepkör istentiszteleti alakalmai Bonyhádon:


·        December 24. – Szerda 16:00 – karácsony szentesti istentisztelet / Hittanosok műsora!

·        December 25.  – Csütörtök 10:00 – ünnepi istentisztelet úrvacsorával

·        December 26. – Péntek 10:00 – ünnepi istentisztelet

·        December 28. – Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        December 31. – Szerda 16:00 – óévi istentisztelet
·        Január 1. – Csütörtök 10:00 – újévi istentisztelet
 


Református istentisztelet a szórványokban:

·        Felsőnána – December 25. Csütörtök 13:30 – (Evangélikus templom)

·        Kéty – December 25. Csütörtök 14:30 – (Evangélikus templom)

·        Tevel - December 25. Csütörtök 15:30 – (Művelődési Ház)

 

Istentől áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánva szeretettel hívunk mindenkit ünnepi istentiszteleteinkre!
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. december 14.-én a perselyadomány 13.310. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben szeretnénk felnőtt konfirmációs csoportot indítani. A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve és konfirmáltak is, de csak a közelmúltban tértek meg, kerültek közelebb a hithez és Istenhez, és most szeretnének egy „alapozó” és megerősítő folyamatban részt venni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése