2014. december 14., vasárnap

Hirdetések: 2014.12.14.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 17:00 Bibliaóra - dec. 16.-án elmarad!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. december 7.-én a perselyadomány 7.705. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk hittanos és gyerek-istentiszteletre járó gyermekeit szeretnénk ebben az esztendőben is egy karácsonyi ajándékcsomaggal meglepni, ehhez kérjük a testvérek támogatását!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
ADVENTI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Gyülekeztünkben az adventi vasárnapokon a gyermek-istentiszteletek alkalmával kézműves foglalkozásokat tartunk.
Szeretettel hívunk minden gyermeket!
 
Konfirmációi előkészítő / hittan felnőtteknek
Gyülekezetünkben szeretnénk felnőtt konfirmációs csoportot indítani. A felnőtt konfirmációi tanfolyam felkészíti a jelöltet arra, hogy teljes szívével, teljes értelmével és akaratával szánja oda magát Jézus Krisztus követésére, valamint hogy kifejezze, hogy az Isten népéhez kíván tartozni.
Elsősorban azon felnőttek jelentkezését várjuk, akik a keresztség megerősítése (konfirmáció) vagy a keresztségben való részesedés által szeretnék a Jézus Krisztussal és az Ő egyházával való közösséget megpecsételni. Ha valakit gyermekkorában egy másik keresztyén felekezetben megkereszteltek, de most felnőttként a református gyülekezetben találta meg lelki otthonát, a konformáció által válhat az egyház teljes jogú tagjává és az úrvacsorai közösség részesévé.
Azok is jelezhetik érdeklődésüket, akik gyerekkorukban meg voltak keresztelve és konfirmáltak is, de csak a közelmúltban tértek meg, kerültek közelebb a hithez és Istenhez, és most szeretnének egy „alapozó” és megerősítő folyamatban részt venni.
 


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése