2014. szeptember 23., kedd

Hirdetések: 2014.09.21.

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 Bibliaóra (Kátémagyarázatos)
Téma: "Az ember megváltásáról"
(5. úrnapja: 12-15. kérdés- felelet)
·        Vasárnap 9:00 – Konfirmáció előkészítő (1.)
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                   Gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmáció előkészítő (2.)
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. szeptember 14.-én a perselyadomány 12.740. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
Egyházmegyei Presbiteri konferencia:
2014. szeptember 27.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Tamásiban egyházmegyei presbiteri konferencia lesz. Helyszín: a Vályi Péter Szakképző Iskola aulája (Tamási, Deák Ferenc utca 6-8). Minden presbitert szeretettel várnak!
 
Egyházmegyei Ifjúsági Nap
2014. október 4.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel Gyönkön egyházmegyei ifjúsági napot tartanak. Minden fiatalt szeretettel várnak!
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az őszi időszakban ismét megszervezi a gyülekezeti napot, amelyet jó idő esetén, 2014. október 11.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel tartanánk a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot!
 
A bonyhai Bethlen-kastély és a téglajegyek
            A Maros megyei Bonyha egykori büszkeségének számító, szebb időket is megélt Bethlen-kastélyt Bethlen Fruzsina grófnő az Erdélyi Református Egyházkerületnek adományozta, amely a Nőszövetséget bízta meg az ügy kezelésével. Ez jelképes gesztus, mely azt a célt tűzte ki, hogy idővel az épület egy részében magyar szakiskolát hoznak létre, amelyben kertészetet, gazdálkodást tanulhatnak a környékbeli magyar gyerekek, valamint olyan központot hoznak létre ebben az épületben, amelybe bántalmazott nőket, leányanyákat, vagy idős hölgyeket fogadnak be. A cél érdekében létrehozták az Árva Bethlen Kata Alapítványt (Árva Bethlen Kata e kastélyban született), mely a tervekkel kapcsolatos pénzügyeket hivatott kezelni. Első lépésként cél a gyerekprogram beindítása, mely keretében szociális jelleggel, tanodaszerűen pl. anyanyelvi oktatás, tanulmányi felkészítés folyik.  Ha ez beindul, akkor lehetőség nyílik uniós pályázatra. A Magyar Ref. Nőszövetség támogatja erdélyi testvéreink kérését és téglajegyek formájában, illetve közvetlen banki utalással hozzájárul a nemes terv megvalósításához.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése