2018. szeptember 24., hétfő

Hírlevél 2018.09.23.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·   Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 38.)

·   Csütörtök 18:00 – presbiteri bibliaóra

·   Vasárnap 10:00 – istentisztelet

                      10:00 – gyermek-istentisztelet

·     Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő

                      11:00 – gyülekezeti énektanulás


HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. szeptember 16-án a perselyadomány 22.605. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Egyéb alkalmak:
Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban.
Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, és az úrvacsora házhoz vitelére is.

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménysége Alatt vettünk búcsút 2018. szeptember 22-én, Lengyelen, id. Váli Ferenc testvérünktől, aki Isten kegyelméből 80 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló családok számára.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése