2018. június 10., vasárnap

Hírlevél 2018-06-10-


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – gyülekezeti énektanulás
·        Kedd 18:00 – bibliaóra - jelenleg szünetel!
(szeptembertől folytatódik megkezdett sorozatunk)
Egyéb alkalmak:
·        Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpádházi Szent Erzsébet Otthonban is.

·        Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
·        Gyermek-istentisztelet – A vasárnap 10 órai felnőtt istentisztelettel párhuzamosan lehetőség van arra, hogy a gyermekek számára a gyülekezeti teremben külön istentiszteletet, játékos foglalkozást tartsuk. Kérjük a szülőket, amennyiben erre igényt tartanak, és szívesen hoznák gyermeküket a foglalkozásokra, jelezzék előre részvételi szándékukat.
·        Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, illetve az úrvacsora házhoz vitelére is.
·        Konfirmációi előkészítő – szeptembertől indul új csoport a fiatalok számára. A konfirmációi felkészítés az egyház törvényei szerint két éves.
·        Presbiteri bibliaóra – Minden hónap utolsó csütörtökjén este 18:00 órai kezdettel.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. június 4-én a perselyadomány 11.310. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése