2018. május 14., hétfő

Hírlevél 2018.05.13.


Ünnepi istentiszteletek Bonyhádon:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Pünkösdvasárnap 10:00 – ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·        Pünkösdhétfő 10:00 – istentisztelet.

Ünnepi istentiszteletek a szórványokban:
·        Felsőnána: Pünkösdvasárnap 13:30
·        Kéty: Pünkösdvasárnap 14:30
·        Tevel: Pünkösdvasárnap 15:30

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. május 6-án a perselyadomány 18.170. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

Gyülekezeti családi nap:
2018. június 3-án, vasárnap 10:00 órai kezdettel a gyülekezetünkben családi napot tartunk. Az istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk egy közös ebédre a parókia udvarán! Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze előre a Lelkészi Hivatalban vagy a presbitereknél.

Konfirmációi fogadalomtétel:
Isten iránti hálával adjuk tudtul, hogy gyülekezetünkben a mai vasárnapon két fiatal, Kárpáti Justin Réka és Kárpáti Brendon Zoltán tett konfirmációi fogadalmat. Hordozzuk imádságban a konfirmált fiatalokat!

KERESZTSÉG:
A tegnapi napon a gyülekezetünkhöz tartozó szórványban, Lengyelen, a keresztség sákramentumában részesült Ferenczi István és Székely Orsolya harmadik gyermeke, Lilla Hanna. Valamint felnőttként részesült a keresztség sákramentumában Horváthné Acsádi Mária testvérünk. Hordozzuk imádságban a megkeresztelt gyermeket és családját.

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével, melynek minimális összege ettől az esztendőtől 7.000 Ft, valamint egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2018-ban is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.
Technikai számunk: 0066

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése