2018. április 22., vasárnap

Hírlevél 2018.04.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 28.)
·        Csütörtök 18:00 – presbiteri bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – gyülekezeti énektanulás
                            – konfirmációi felkészítés

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. április 15-én a perselyadomány 9.045. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

Egyházmegyei Presbiteri konferencia:
A Tolnai Református Egyházmegye tavaszi presbiteri konferenciája 2018. április 28-án 9:00 órai kezdettel Szekszárdon, a református templomban kerül megrendezésre. A helyi lelkipásztor áhítata után dr. Tóth Károly szolnoki presbiter tart előadást a gyülekezetépítésről. A délelőtti program része a presbiteri szövetség tisztújítása. A közös ebéd után a szekszárdi nőszövetség bemutatkozására, majd pedig az esperesi tájékoztatóra kerül sor. Jelentkezési határidő április 22.

Református hit és erkölcstan beíratás:
Kedves szülők, kedves gyermekek! Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2018/19. tanévben is református hittanra. Az első osztályba menő gyermekeket az iskolai beiratkozáskor kell beíratni erkölcstanra, vagy felekezeti hittanra. Akik negyedikből ötödik osztályba mennek azoknak, ugyancsak nyilatkozniuk kell. Akik tavaly nem a felekezetük szerinti hittanra íratták be a gyermeküket, azok május 20-ig kérhetik az átíratást.
A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap: www.hittan.info

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)
Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2018-ban is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.
Technikai számunk: 0066

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése