2018. április 8., vasárnap

Hírlevél 2018.04.08.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra (Heidelbergi Káté 24.)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – gyülekezeti énektanulás
                                 – konfirmációi felkészítés


HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. április 1-én a perselyadomány 68.280. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez!

KERESZTSÉG:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Bank Sándor és Pomozi Tímea első gyermeke, Olivér. Hordozzuk imádságban a megkeresztelt gyermeket és családját!

HALOTTUNK:
Életének 96. évében elhunyt Farkas Ödön testvérünk, akitől 2018. április 6-án, pénteken 15:00 órai kezdettel vettünk végső búcsút Bonyhádon a római. kat. temetőben. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló család számára!

Református hit és erkölcstan beíratás:
Kedves szülők, kedves gyermekek! Szeretettel várjuk a gyermekeket a 2018/19. tanévben is református hittanra. Az első osztályba menő gyermekeket az iskolai beiratkozáskor kell beíratni erkölcstanra, vagy felekezeti hittanra. Akik negyedikből ötödik osztályba mennek azoknak, ugyancsak nyilatkozniuk kell. Akik tavaly nem a felekezetük szerinti hittanra íratták be a gyermeküket, azok május 20-ig kérhetik az átíratást.
A felelősségteljes és tájékozott döntéshez kínál információkat ez a honlap: www.hittan.info


Személyi jövedelemadónk egy százalékát 2018-ban is felajánlhatjuk a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatának támogatására.
Technikai számunk: 0066


Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése