2016. május 29., vasárnap

GYÜLEKEZETI HÍRLEVÉL: 2016.05.29.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - Elmarad!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. május 22-én vasárnap a perselyadomány 12.880. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Nagy Zoltán és Antal Melinda harmadik gyermeke, Dominik. Imádságban kérjük Isten gazdag áldását a megkeresztelt gyermekre és családjára!

LELKÉSZBEIKTATÁS - NAGYDOROG:
A Nagydorogi Református Egyházközség presbitériuma szeretettel hív mindenkit 2016. június 4-én, de. 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletre, melyen Nt. Ablonczy Zsolt ny. lp. a Magyar Református Missziói Szövetség elnöke hirdeti az igét. Ezt követően Nt. Ráz József Esperes Úr beiktatja lelkipásztori tisztébe Surányiné Réti Katalint, az egyházközség megválasztott lelkipásztorát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése