2016. május 23., hétfő

Gyölekezeti Hírlevél


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 35. Téma: A 7. parancsolat
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. május 15-én vasárnap a perselyadomány 32.650. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Pap László és Egyed Karolina második gyermeke, Dénes. Imádságban kérjük Isten gazdag áldását a megkeresztelt gyermekre és családjára!

HITTAN TANÉVZÁRÓ - FADD:
2015. május 28.-án, 10:0 órai kezdettel Faddon lesz a közös egyházmegyei hittan tanévzáró, amelyre minden hittanos gyermeket és szülőt szeretettel várnak!

LELKÉSZBEIKTATÁS - NAGYDOROG:
A Nagydorogi Református Egyházközség presbitériuma szeretettel hív mindenkit 2016. június 4-én, de. 10 órakor kezdődő ünnepi istentiszteletre, melyen Nt. Ablonczy Zsolt ny. lp. a Magyar Református Missziói Szövetség elnöke hirdeti az igét. Ezt követően Nt. Ráz József Esperes Úr beiktatja lelkipásztori tisztébe Surányiné Réti Katalint, az egyházközség megválasztott lelkipásztorát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése