2015. április 1., szerda

Perselyadomány-gyűjtés Kárpátaljának

Perselyadomány-gyűjtés Kárpátaljának

Tekintettel az ukrán térségben folyó háború pusztításai által Kárpátalján kialakult nehéz helyzet várható elhúzódására, a Generális Konvent elnöksége 2015. április 12-re, vasárnapra az egész Kárpát-medencére kiterjedő újabb gyűjtést hirdet az itt élők megsegítésére.  A Magyarországi Református Egyház Elnöksége az alábbi levelet intézte egyházunk valamennyi gyülekezetéhez a Kárpátalján élő testvéreink megsegítése ügyében. A levelet a tovább mögött teljes terjedelemben közöljük.
A Magyarországi Református Egyház
valamennyi gyülekezete részére
Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr/Asszony!
Tisztelt Gyülekezet! Kedves Testvérek!
2015. március 23-án és 24-én Beregszász adott otthont a Generális Konvent elnökségi ülésének. A tanácskozás kiemelten foglalkozott az Ukrajnában kialakult háborús helyzet kárpátaljai következményeivel, valamint az összehangolt és hatékonyabb segítségnyújtás lehetőségeivel.
Mint az elhangzó beszámolókból kirajzolódott, az ukrán politikai helyzet rendkívül képlékeny, a pénz értéke rohamosan csökken, a kenyérkereső férfiak közül sokakat behívnak katonának, az emberek nem tudják, mit hozhat a jövő, miközben helyzetüket egyre kilátástalanabbnak ítélik.
A Kárpát-medencei református egyházvezetők a vendéglátó Kárpátaljai Református Egyház elnökségével együtt köszönetüket fejezik ki a bajok enyhítését és a rászorulók segítését szolgáló, már eddig felajánlott és eljuttatott sok adományért, hogy a nehéz helyzetben élő kárpátaljai testvéreink megsegítésére meghirdetett korábbi gyűjtésekre válaszolva gyülekezeteink és intézményeink betöltötték az „egymás terhét hordozzátok" Krisztusi törvényét.
Tekintettel az ukrán térségben folyó háború pusztításai által Kárpátalján kialakult nehéz helyzet várható elhúzódására, a Generális Konvent elnöksége 2015. április 12-re, vasárnapra az egész Kárpát-medencére kiterjedő újabb gyűjtést hirdet az itt élők megsegítésére. Bizonyosak vagyunk abban, hogy gyülekezeteink meghallják a segítségért kiáltó szót, imádságos szívvel és adakozással is együtt éreznek minden bajba jutottal.
Kérjük, hogy adományaikat a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 10702019-85008898-51100005 számú számlaszámra „KÁRPÁTALJA" megjegyzéssel juttassák el az április 12-ét követő lehető legrövidebb időn belül.

Életükre és szolgálatukra Isten gazdag áldását kérjük.

Budapest, 2015 húsvétján

Dr. Huszár Pál főgondnok, a Zsinat világi elnöke
Dr. Szabó István püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

Forrás: www.reformatus.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése