2015. április 5., vasárnap

Hirdetések: 2015.04.05.


 
Krisztus feltámadott! Valóban feltámadott!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra - április 7.-én elmarad!
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
Az elmúlt vasárnapon, 2015. március 29.-én, a perselyadomány 9.250 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait és imádságait.
 
Persely-adománygyűjtés Kárpátaljára
Tekintettel az ukrán térségben folyó háború pusztításai által Kárpátalján kialakult nehéz helyzet várható elhúzódására Református Egyházunk 2015. április 12.-i vasárnapra az egész Kárpát-medencére kiterjedő újabb gyűjtést hirdet az itt élők megsegítésére.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy gyülekezeteink meghallják a segítségért kiáltók szavát, imádságos szívvel és adakozással is együtt éreznek minden bajba jutottal.
 
Egyházmegyei presbiteri konferencia:
"Az egyház társadalmi felelőssége" címmel tartanak egyházmegyei presbiteri konferenciát 2015. április 18.-án, 9:00 órai kezdettel Madocsán, a református templomban, ahová minden presbitert és érdeklődőt szeretettel várnak.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
 „Biblia, műveltség, élmény”
Kedves Szülők! 2013. szeptember 1.-től minden állami általános iskolában felmenő rendszerben bevezetésre került az erkölcstan oktatása. A szülök kérése alapján a gyerekek erkölcstan helyett a felekezeti hittan órán vehetnek részt.
A döntés az Önöké. Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!
 
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése