2014. június 29., vasárnap

Hirdetések: 2014.06.29.

A kisgyermek példája

 

Neves sztárokhoz hasonlóvá lenni!
Vonzóbb e célnál nem is lehet semmi.

 

– Így vélekedsz… És Jézus nem neheztel,
Csak játszik csöndesen a gyermekekkel.

 

Majd föltekint, majd egyet ott kiválaszt,
És megadja a mélyértelmű választ.

 

Ki lesz nagyobb a mennyek országában?
Te is lehetsz – kicsiny gyermekké váltan!

 

Alázat, tisztesség és egyszerűség –
Az életedet ezek ékesítsék!

 

Ki hajlékát egy gyermekkel megosztja,
Otthonába a Megváltót fogadta.

 

Ki önmagát őszintén megalázza,
Csak az mehet a mennyek országába.

 

Bízd Atyádra az élted, mint a gyermek,
Így nyerhetsz tőle majd örök kegyelmet!

 

Gerzsenyi Sándor

 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
 
A bibliaóra jelenleg szünetel, a megkezdett sorozat szeptembertől folytatódik!
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. június 22.-én a perselyadomány 16.260. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 

www.reformatus.hu / www.reformatus.ro
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése