2014. június 8., vasárnap

Hirdetések: 2014.06.08.


Pünkösd fényében


Pünkösd… Fényedben élek,
teremtő égi Lélek,
erőd gerjeszti lelkem,
Felfogni szent csodádat
nem tudhatom, de áldlak
megújult életemmel.

 

Az Ige, mint zsarátnok,
hűlő szívemben lángot
lobbantott, hála érte!
Követségében járok,
ahogy a tanítványok,
rajtam a Krisztus vére!

 

Dicsőítsd Őt ma bennem,
Ki nem vetett el engem,
illesse hála, hála,
Ki, érte mit se várván
megváltott vére árán
Istennek és Atyának.


Füle Lajos
 

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Vass Zoltán és Szösz Judit Erzsébet leánygyermeke Kamilla. Imádságban kérjük Isten áldását a megkeresztelt gyermekre és családjukra!
 
GYERMEKBIBLIAHÉT
2014. június 16. és 20. között a Rákóczi úti Pitypang óvodában tartunk kézműves foglalkozással egybekötött gyermek-bibliahetet.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. június 1.-én a perselyadomány 8.735. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását  kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése