2014. május 4., vasárnap

Hirdetések: 2014.05.04.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra – elmarad
·        Csütörtök 10:00 - Baba-mama Kör
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
HALOTTUNK:
Hosszas betegség után, életének 62. évében elhunyt Irén Birka, szül. Schnepf Irén testvérünk. Temetése 2014. május 9.-én pénteken 14 órai kezdettel lesz az evangélikus temetőben. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!
 
SZERETETHÍD BONYHÁDON:
A református egység napja alkalmából ismét megszervezzük a "Szeretethíd" református önkéntes napot. 2014. május 16-17.-én, pénteken és szombaton, 9:00 órai kezdettel szeretnénk újrafesteni a református templom ablakait, illetve otthonukban meglátogatni az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat. Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a gyülekezetből mind az ablakfestéshez, mind pedig a családlátogatáshoz.
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2014. május 24.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. április 27.-én a perselyadomány 15.450. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 


2014-ben a Magyar Református Egyház megalakulásának ötéves évfordulóját ünnepelve két központi rendezvénnyel és több kapcsolódó programmal rendezik meg – a „Legyenek láthatóvá tetteid!" jelmondat jegyében – a Magyar Reformátusok Hetedik Világtalálkozóját.
 
Központi rendezvények:
- 2014. május 24. Debrecen
- 2014. július 10. Sepsiszentgyörgy
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése