2014. március 23., vasárnap

Hirdetések: 2014.03.23.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
·        Kedd 17:00 – Bibliaóra
2014. március 25.
Kedd 17:00
- Kátémagyarázatos bibliaóra
Milyen az ember?
(2. úrnapja: 3-5. kérdés felelet)
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
Bibliaórák tematikája – 2014.
- Hónap első keddjén - hitébresztő bibliaóra - (kívülállók, érdeklődök, kezdők + mindenki)
- Hónap második keddjén - hitmélyítő bibliaóra - Bibliatanulmányozás (mindenki)
- Hónap harmadik keddjén - imaóra, rövid áhítat és imaközösség (mindenki)
- Hónap negyedik vagy ötödik keddjén - kátémagyarázatos bibliaóra - (presbiterek + mindenki)
 
KERESZTELŐ:
A szombati napon, családi istentisztelet keretében, gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Boér Béla és György Csilla második gyermeke András. Imádságban kérjük Isten áldását a megkeresztelt gyermekre és családjukra!
 
 
Szeretethíd Bonyhádon
A református egység napja alkalmából ismét megszervezzük a "Szeretethíd" református önkéntes napot. 2014. május 16-17.-én, pénteken és szombaton, 9:00 órai kezdettel szeretnénk újrafesteni a református templom ablakait illetve otthonukban meglátogatni az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat Szeretettel várjuk önkéntesek jelentkezését a gyülekezetből mind az ablakfestéshez, mind pedig a családlátogatáshoz.
 
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. március 16.-án a perselyadomány 5.480. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Református Lelkészi Hivatal
7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 26.
 
Mészáros Zoltán, ref. lelkész
Telefon: + 36 / 74 / 450 909


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése