2014. március 16., vasárnap

Hirdetések: 2014.03.16.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                      Gyermek istentisztelet
·        Kedd 17:00 – Bibliaóra Imaóra
      Téma:
2014. március 18.
Kedd 18:00 - Imaóra
Mi Atyánk - sorozat (2.)
- "Isten országa jöjjön el!"
 
A vasárnapi igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
Bibliaórák tematikája – 2014.
- Hónap első keddjén - hitébresztő bibliaóra - (kívülállók, érdeklődök, kezdők + mindenki)
- Hónap második keddjén - hitmélyítő bibliaóra - Bibliatanulmányozás (mindenki)
- Hónap harmadik keddjén - imaóra, rövid áhítat és imaközösség (mindenki)
- Hónap negyedik vagy ötödik keddjén - kátémagyarázatos bibliaóra - (presbiterek + mindenki)
 
GYÜLEKEZETI CSENDES-DÉLUTÁN
A kisköri gyülekezeti csendes-délutánok sorozatának következő alkalmát 2014. március 16.-án, vasárnap 15:00 órai kezdettel Lengyelen, a Művelődési Házban tartjuk. Az alkalomra szeretettel hívunk kisgyerekes családokat is, a gyermekek számára külön gyermekfoglalkozás lesz! Az áhítat után Marco de Leeuw van Weenen egyházmegyei missziói munkatárs tart előadást az efézusi levél alapján.
 
 
Egyházmegyei presbiter-konferencia
Március 22. szombat, 9 – 15.30 óra
Gyönk, Rákóczi u. 88.
 
·        Áhítat: Czeilinger Antal (Gyönk)
·        Előadás: “Merre megyünk? És merre kellene?”
·        Dr. Harmathy András, az Egyházi Jövőkép Bizottság elnöke
·        Fórumbeszélgetés
·        Zenés bizonyságtétel
·        Birta Miklós, gitár előadóművész
·        Közös ebéd
·        A délvidéki reformátusság helyzete
·        Surányiné Réti Katalin (Nagydorog)
·        A szociális szövetkezetek lehetőségeiről
·        dr. Tóth György (Lengyel)
 
Minden presbitert nagy szeretettel várunk!
 
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2014. március 9.-án a perselyadomány 11.110. Ft volt. Köszönjük az adományokat, Isten áldását kérve adakozó testvéreink életére és családjára!
 
ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a parókia három helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani, ebből egy helyiségben a padló cseréje is szükséges. Továbbá a templomtorony faszerkezetének külső felújítását is tervbe vettük. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
Református Lelkészi Hivatal
7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 26.
 
Mészáros Zoltán, ref. lelkész
Telefon: + 36 / 74 / 450 909


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése