2019. szeptember 23., hétfő

Hírlevél 2019.09.22.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
                       10:00 – gyermek-istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő
                       11:00 – gyülekezeti énektanulás

Kihelyezett istentisztelet – Havonta egyszer előre egyeztetett időpontban református istentisztelet tartunk a Gondviselés Idősek Otthonában valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban.
Istentisztelet a szórványokban – A nagyobb ünnepek alkalmával, illetve előre egyeztetett időpontban, Felsőnánán, Kétyen és Tevelen tartunk református istentiszteletet.
Családlátogatás – azokat az idős vagy beteg gyülekezeti tagokat, akik ezt igénylik, előre egyeztetett időpontban meglátogatjuk, illetve lehetőség van rendszeres házi istentisztelet megtartására is, és az úrvacsora házhoz vitelére is.

Egyházmegyei Hittanos Tanévnyitó
A hittanosok közös egyházmegyei tanévnyitó alkalmát ebben az esztendőben Alsónyéken tartják, 2019. október 5.-én, szombaton 9:00 órai kezdettel. Minden hittanost szeretettel várnak!

Egyházmegyei presbiteri konferencia:
Az idei őszi egyházmegyei presbiteri konferencia Bonyhádon kerül megrendezésre 2019 október 19.-én szombaton 9:00 órai kezdettel.  Helyszín az Evangélikus Gimnázium Atlétikai Centruma lesz. Fő előadónk Dr. Szalai Zsolt lesz, aki üzletviteli tanácsadó, a Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának elnöke, valamint a szentendrei református egyházközség gondnoka. A nap témája: „Mik a hasonlóságok és különbségek az üzleti és az egyházi vezetés között? Minden presbitert és érdeklődőt szeretettel várnak!

Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A tervek szerint ebben az esztendőben a kerítés felújítására és festésre, valamint a parókia három szobájának festésére és kisebb karbantartási munkálatokra kerül sor.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. szeptember 15-én a perselyadomány 22.450 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése