2019. augusztus 4., vasárnap

Hírlevél 2019.08.04.


(Fotó: Máté Réka)

GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:
·        Kedd 18:00 – Bibliaóra (nyáron szünetel)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet
 
A augusztus 18-án az államalapítás és az újkenyér ünnepe alkalmából az úr asztalát megterítjük. Bűnbánattal és töredelmes lélekkel készüljünk az úrvacsora sákramentumának vételére!


Céladomány a felújítási munkálatokra:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy céladományaikkal legyenek szívesek támogatni a folyamatban levő felújítási munkálatokat! A tervek szerint ebben az esztendőben a kerítés felújítására és festésre, valamint a parókia három szobájának festésére és kisebb karbantartási munkálatokra kerül sor.

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. július 28-án a perselyadomány 15.190. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)


Reformátusok Szárszói Konferenciája 2019:
A harmadik Reformátusok Szárszói Konferenciáját augusztus 22. és 25. között rendezik meg a balatonszárszói Soli Deo Gloria Családi Hotel és Konferencia-központban. Jelentkezni kizárólag a szarszo.reformatus.hu weboldalon lehet, ahol bővebb információ is található a programokról, témákról és a meghívott előadókról. A konferencia csütörtök 14 órakor kezdődik és a vasárnapi közös istentisztelettel zárul.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése