2019. március 10., vasárnap

Hírlevél 2019.03.10.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·     Kedd 18:00 – Bibliaóra

·     Vasárnap 10:00 – istentisztelet

                      10:00 – gyermek-istentisztelet

·     Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészít

                 11:00 – gyülekezeti énektanulás

A következő vasárnapon nagyböjt alkalmából az úrasztalát megterítjük. Bűnbánattartással és alázattal készüljünk az úrasztalához!

HÁLAÁLDOZATUNK:
2019. március 3-án a perselyadomány 13.025 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

A Magyar Református Egység Napja
Tíz éve egyesült újra a Magyar református Egyház a Kárpát-medencében, ennek alkalmából 2019. május 18-án, szombaton, Debrecenben kerül sor a Magyar Református Egység Napja megünneplésére. A Tolnai református Egyházmegyéből közös busz indul az ünnepségre, jelentkezni április 15-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.

Egyházmegyei Presbiteri konferencia:
2019. április 6-án, 9:00 órai kezdettel Nagydorogon kerül megrendezésre az egyházmegyei presbiteri konferencia, amelynek témája egyházmegyénk jelene és jövője lesz. A konferencia várhatóan 15:00 óráig fog tartani, az ebédhez 1000 Ft a hozzájárulás. Jelentkezni a gyülekezet lelkipásztoránál lehet.

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése