2018. október 28., vasárnap

Hírlevél 2018.10.28.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·   Kedd 18:00 – bibliaóra - okt. 30- elmarad!

·   Szerda 18:00 – Reformációi közös ünnepi istentisztelet – ref. templom

·   Csütörtök 16:00 – ökumenikus temetői áhítat (evang. temető)

·   Vasárnap 10:00 – úrvacsorás istentisztelet (újborért való hálaadás alkalmából)

                      10:00 – gyermek-istentisztelet

·     Vasárnap 11:00 – konfirmációi előkészítő

                      11:00 – gyülekezeti énektanulás


HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. október 21-én a perselyadomány 22.260. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet működéséhez.

KÖZADAKOZÁS:
Október utolsó vasárnapjának perselyadományát egyházunkban a Zsinat határozata értelmében valamely kiemelt célra gyűjtik a gyülekezetek. 2018-ban a kedvezményezett a kesznyétei egyházközség, akik tíz éve használhatatlan állapotú templomukat tervezik felújítani.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Fábián István és Fábián-Ábrahám Anita első gyermeke Lora. Imádságban kérjük Isten áldását a megkeresztelt gyermekre és a családjára!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését!

Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése