2018. január 28., vasárnap

Hírlevél 2018.01.28.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra (február 6.-tól indul)
·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2018. január 21-én a perselyadomány 8.820. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek imádságait, szolgálatát és adományait, amelyekkel hozzájárulnak a gyülekezet életéhez!

EGYHÁZFENTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását és működését! A hozzájárulás személyesen a Lelkészi Hivatalban vagy banki utalással is befizethető.
Az egyházközség számlaszáma:
71800013-11116264 (Hungária Takarék)

Konfirmáció felkészítés felnőtteknek:
Konfirmáció felkészítésre hívjuk azokat a Testvéreket, akik készek felvállalni Krisztushoz tartozásukat, és vágynak arra, hogy a gyülekezet teljes jogú tagjai legyenek. Jelentkezni a lelkipásztornál lehet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése