2017. július 16., vasárnap

Hírlevél 2017.07.16.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – istentisztelet

HÁLAÁLDOZATUNK:
2017. július 9-én, vasárnap a perselyadomány 10.200. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását!

Keresztelő és konfirmáció:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben két felnőtt, Deli István Vid és Möszmer Zsuzsanna, részesült a keresztség sákramentumában és konfirmációi fogadalomtételével kötelezte el magát Jézus Krisztus követésére.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése