2016. október 9., vasárnap

Hírlevél 2016.10.09.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmációi előkészítő

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. október 2-án, vasárnap a perselyadomány 12.960. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.



Bibliaórák tervezett tematikája - 2016. II. félév
Max Lucado: "Ahogy szeretni érdemes" c. könyve alapján (KIA, Budapest 2015)











































Időpont:


Téma:


1.


2016. szeptember 6.

Kedd 18:00


1. Téma: "A 7:47 elv" - "Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket." (1Jn 4,19)

·        Bibliatanulmány: Lk 7,36-50 / 1Jn 4,9-11 / Ef 4,32-5,2


2.


2016. szeptember 13.

Kedd 18:00


2. Téma: "A szeretet zászlóshajója" - "A szeretet türelmes." (1Kor 13,4)

·        Bibliatanulmány: Rm 2,1-4 / 2Pt 3,8-9 / Mt 18,21-35


3.


2016. szeptember 20.

Kedd 18:00


3. Téma: "Jóságunk mértéke" - "A szeretet jóságos." (1Kor 13,4)

·        Bibliatanulmány: Tit 3,3-7 / Lk 6, 27-36 / Kol 3,12-14


4.


2016. szeptember 27.

Kedd 18:00


4. Téma: "Az irigység tüze" - "A szeretet nem irigykedik." (1Kor 13,4)

·        Bibliatanulmány: Zsolt 37,1-3. / Péld14,30 / Jakab 4,1-6


5.


2016. október 4.

Kedd 18:00


5. Téma: "Isten erőszakmentes zónája" - "A szeretet ... nem kérkedik, nem fuvalkodik fel." (1Kor 13:4)

Bibliatanulmány: Mt 23,5-12 / Fil 2,3-11 / Rm 12,3-10


6.


2016. október 11.

Kedd 18:00


6. Téma: "Egyszerű udvariasság" - "Nem viselkedik bántóan."

(1Kor 13,5)

·        Bibliatanulmány: Lk 4,22 /Kol 4,6 / Rm 12,16


7.


2016. október 18.

Kedd 18:00


7. Téma: "Nem csak én vagyok a világon" - "A szeretet .. nem keresi a maga hasznát." (1Kor 13,4-5).

·        Bibliatanulmány: Jakab 3,13-16 / Zsolt 119,36 / Rm 2,7-8


8


2015. október 25.

Kedd 18:00


8. Téma: "A harag forrása" - "A szeretet ... nem gerjed haragra."

(1Kor 13,4-5).

·        Bibliatanulmány: 1Móz 4,2-8 / Rm 9,1-5 / Jn 5,6


9.


2015. november 1.

Kedd 18:00


9. Téma: "A megbántott szív" - "A szeretet ... nem rója fel a rosszat." (1Kor 13,4-5)

·        Bibliatanulmány: Kol 2,13-15 / 2Kor 10, 4-5 / Fil 4,8


10.


2016. november 8.

Kedd 18:00


10. Téma: "A szeretet próbája" - "A szeretet ... nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal." (1Kor 13, 4-6).

·        Bibliatanulmány: 1Kor 8,1-13 / Lk 13,34-35 / Zsolt 147,10-11


11.


2016. november 15.

Kedd 18:00


11. Téma: "A szeretet csomagterve" - "A szeretet ... mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindnet eltűr." (1Kor 13,4-7)

·        Bibliatanulmány: 1Kor 1,10-17 / 1Kor 5,1-13 / Rm 12,18


12.


2016. november 22.

Kedd 18:00


12. Téma: "A szeretet palástja" - "A szeretet ... mindent elfedez."

 (1Kor 13,6-7)

·        Bibliatanulmány: Mt 25,31-46 / 2Thessz 3,1-3 / Mt 14,22-33


13


2016. november 28.

Kedd 18:00


13. Téma: "A hit gyűrűje" - "A szeretet .. mindent hisz." (1Kor 13,4-7)

·        Bibliatanulmány: Lk 15,11-23 / Péld 18,21 12,18 15,2.4 / Ef 4,29


14.


2016. december 6.

Kedd 18:00


14. Téma: "Ha elfogy a remény" - "A szeretet ... mindent remél."

(1Kor 13:7)

·        Bibliatanulmány: Rm 8,18-25 / Rm 15?4 / Zsid 13,5-6


15.


2016. december 13.

Kedd 18:00


15. Téma: "Fel is adhatta volna" - "A szeretet ... mindent eltűr."

 (1Kor 13,4-7)

·        Bibliatanulmány: Zsid 12,2-3 / 2Kor 4,7-18 / Jel 1,9


16.


2016. december 20.

Kedd 18:00


16. Téma: "Kiapadhatatlan szeretet" - "A szeretet soha el nem múlik." (1Kor 13,8)

·        Bibliatanulmány: 5Móz 7,7-9 / 1Kor 13,8-13 / Jn 15,5-12

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése