2016. szeptember 26., hétfő

Hírlevél 2016.09.25.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Csütörtök 18:00 – Presbiteri gyűlés
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 – Konfirmációi előkészítő

HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. szeptember 18-én, vasárnap a perselyadomány 10.510. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesült Tauth Gábor és Tellér Anita első gyermeke, Milla. Imádságban kérjük Isten gazdag áldását a megkeresztelt gyermekre és családjára!

HALOTTUNK:
Életének 70. évében elhunyt Sós Gyula testvérünk, akitől 2016. szeptember 23-án, a feltámadás reménységét hirdetve vettünk végső búcsút. Imádságban kérjük Istenünk vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése