2016. július 24., vasárnap

Hirdetések: 2016.07.24.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·          A Bibliaóra szeptembertől folytatódik!
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. július 17-én vasárnap a perselyadomány 8.385. Ft volt, amit a jégkért szenvedett Gabbolci Református Gyülekezet megsegítésére továbbítottunk. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

ADOMÁNYGYŰJTÉS:
Gyülekezetünk ebben az esztendőben szeretné a Lelkészi Hivatal helyiségét a falak vizesedése miatt felújítani. A helyiségben sor kerül a padló cseréje is, valamint a lábazat vakolatának külső javításra is. A felújítási munkálatokhoz az egyházmegyei építési alapból is kapunk támogatást, de a költségek 10%-át saját forrásából kell biztosítanunk. Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy lehetőségükhöz mérten adományaikkal legyenek szívesek hozzájárulni a munkálatok elvégzéséhez

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése