2016. június 28., kedd

Gyülekezeti Hírlevél 2016.06.26.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra, "Hisszük és valljuk" sorozat 39. Téma: A 10. parancsolat
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
     
HÁLAÁLDOZATUNK:
2016. június 19-én vasárnap a perselyadomány 8.490. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK:
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a keresztség sákramentumában részesültek Domokos Gergely és Lovász Mária iker gyermekei, Barnabás és Márton. Imádságban kérjük Isten gazdag áldását a megkeresztelt gyermekre és családjára! Istenünk adjon bölcsességet a gyermekek hitben való neveléséhez a Gyülekezet közösségében. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermeket és a családot a továbbiakban is gyülekezet közösségébe.

HALOTTUNK:
A Boldog Feltámadás Reménye Alatt vettünk végső búcsút, június 24-én, pénteken Rabatin Gáborné szül. Vittai Jolán testvérünktől, aki Isten kegyelméből 91 esztendőt élt. Imádságban kérjük Isten vigasztalását a gyászoló testvéreink számára!

MEGHÍVÓ:
A Decsi Református Egyházközség fenntartásában működő Lorántffy Zsuzsanna Református Szeretetotthon külső és belső felújítása alkalmából 2016. július 2-án 11:00 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet tartanak a Decsi Református Templomban. Igét hirdet Rácz József a Tolnai Református Egyházmegye esperese, ünnepi beszédet mond Horváth István országgyűlési képviselő, valamint Antal Zsolt Decs polgármestere és Dani László a Magyar Református Szeretetszolgálat diakónia referense. A hálaadó istentisztelet után a faluházban szeretetvendégség lesz, melyre a részvételi szándékot kérik előre jelezni a Lelkészi Hivatalban.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése