2015. november 22., vasárnap

Hírlevél 2015.11.22.
GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Hisszük és valljuk" c. sorozat 19. téma: "Az egyház felépítése"
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
·        Vasárnap 11:00 Konfirmációi előkészítő

Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu

HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. november 15.-én a perselyadomány 16.540. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek minden adományát és imádságát.

EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.

KERESZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben hálát adhattunk Istennek az ő szeretete jeléért és pecsétjéért, amit a keresztségben adott nekünk, és amiben ma az Ő kegyelméből Kis Helga és Mészáros Barnabás részesülhetett. Isten áldja meg az egész családot és adjon bölcsességet a gyermekek hitben való neveléséhez!

KARÁCSONYI KONCERT
2015. december 13.-án, vasárnap 16:00 órai kezdettel a Szaggató zenekar ad karácsonyi koncertet templomunkban. A koncert után a gyülekezeti teremben szeretetvendégség lesz. Aki tud, kérjük, hozzon egy tálca süteményt! Mindenkit szeretettel várunk!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése