2015. augusztus 16., vasárnap

Hírlevél 2015.08.16.


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
A következő vasárnapon, augusztus 23.-án az új kenyérért való hálaadás alkalmából az úrasztalát megterítjük!
 
Istentiszteletek a szórványokban (2015.08.23.):
·        Kéty – vasárnap 14:00 – (Evang. templom)
·        Tevel – vasárnap 15:00 – (Művelődési ház)
 
Az igehirdetések hangfelvételei meghallgathatók a gyülekezet internetes honlapján: www.bonyhad.reformatus.hu
 
KERSZTELŐ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben hálát adhattunk Istennek az ő szeretete jeléért és pecsétjéért, amit a keresztségben adott nekünk, és amiben ma az Ő kegyelméből Baranyai Zoltán és Bányai Erika második gyermeke, Lara részesülhetett. Isten áldja meg az egész családot és adjon bölcsességet a gyermekek hitben való neveléséhez!
 
GYÜLEKEZETI NAP:
Az egyházközség presbitériuma a közösség építése és erősítése céljából ebben az esztendőben is megszervezi a gyülekezeti napot 2015. augusztus 22.-én, szombaton 10:00 órai kezdettel, a parókia udvarán. A családosokat, az egyedülállókat, a fiatalokat és az időseket egyaránt hívjuk, töltsük együtt ezt a napot, időt szánva egymás jobb megismerésére egy közös ebéd keretében.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. augusztus 9.-én a perselyadomány 8.150 Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése