2015. június 8., hétfő

Hírlevél 2015.06.07.


Dietrich Bonhoeffer:


Áldó hatalmak oltalmába rejtve


Áldó hatalmak oltalmába rejtve
Csak várjuk békén mindazt, ami jő.
Mert Isten őriz híven reggel, este,
Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő.


Ha gyötri, bántja szívünket a régi,
És múlt napoknak terhe ránk szakad,
Megrettent lelkünk vigaszodat kéri,
Mit nékünk szerzett, Atyánk, Szent Fiad.


S ha szenvedések kelyhét adod inni,
Mely színig töltött, keserű s nehéz,
Te segíts békén, hálával elvenni,
Hisz áldva nyújtja hű atyai kéz!


És ha az úton örömöt adsz nékünk,
Ha szép napod ragyogva ránk nevet,
Biztasson, intsen sok nehéz emlékünk,
Hogy életünket szenteljük neked!


A csend köröttünk mélyen szerteárad.
Hadd halljuk azt a tiszta éneket,
Amely betölti rejtett, szép világod,
Hol téged dicsér minden gyermeked!


(Túrmezei Erzsébet fordításában)


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. május 31.-én a perselyadomány 11.200. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
HALOTTUNK:
Éltének 90. évében elhunyt Szalonnás Gézáné szül. Dalmady Albertina testvérünk, akinek temetése 2015. június 9.-én, Kedden 15:00 órai kezdettel lesz Györében. Hordozzuk imádságban a gyászoló családot és kérjük számukra Isten vigasztalását.
 
GYERMEKBIBLIAHÉT
Gyülekezetünk szervezésében 2015. június 8. és 12. között a Rákóczi úti Pitypang óvodában tartunk kézműves foglalkozással egybekötött gyermek-bibliahetet.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése