2015. május 18., hétfő

Hírlevél 2015.05.17.


Bódás János:

 
Konfirmációra


Meghallgattuk ajkatok szent fogadásait.
Bár Lélek szólt volna benne, s igaz, tiszta hit!
Zúgjátok a harci dalt, mely gyújt és elragad:
"Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt!"


Most még érte lelkesültök, s holnap a világ
táncdalára hajladoztok, mint a gyenge láng.
Holnap már egy másik útra csábít tán a test?
Ködbe vész előttetek a megváltó kereszt.


Zsenge ifjak, gyenge lányok, bárcsak lelkesen
Krisztus útján járhatnátok mindig győztesen!
Út, Igazság, Élet Ő s nincs benne tévedés,
nélküle a boldogsághoz kincs, tudás kevés.


Véle járva nem kísérhet szégyen és kudarc. Általa lesz szép az élet, lelkesült az arc.
Tettetekből ne teremjen könny, szitok, se vád,
szolgáljátok Istent, embert és a nép javát.


Tartsatok ki, mert a Sátán támadásra kész.
Eszköze ezer ígéret, vagy gaz cselvetés.
Csak tovább is Jézus tiszta zászlaja alatt,
van hatalma! Megsegít és győzedelmet ad!

 

      Az ünnepi istentiszteletek rendje:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra

·        Pünkösdvasárnap 10:00 – Ünnepi istentisztelet úrvacsorával
·        Pünkösdhétfő 10:00 – Ünnepi istentisztelet
 
Istentiszteletek a szórványokban:
Felsőnána – Pünkösdvasárnap 13:30 – Evangélikus testvérekkel közös istentisztelet (Evangélikus templom)
Kéty – Pünkösdvasárnap 14:30 – Református istentisztelet (Evang. templom)
Tevel – Pünkösdvasárnap 15:30 – Református istentisztelet (Művelődési ház)
                          
KONFIRMÁCIÓ:
A mai vasárnapon gyülekezetünkben a következő ifjak tettek bizonyságot hitükről és kötelezték el magukat a Krisztus követésére: Deli Gréta Maja, Kiefaber Babett, Mészáros Édua és Pókai Eszter. Kérjük Isten áldását konfirmáló ifjainkra, hogy megmaradhassanak egyházunk közösségében és az Isten iránti hűségben!
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. május 10.-én a perselyadomány 11.290. Ft volt. Isten iránti hálával köszönjük meg a testvérek adományait és imádságait.
 
Egyházmegyei Hittan Tanévzáró
2015. május 30.-án, 9:30 órai kezdettel Mórágyon tartjuk a közös egyházmegyei hittan tanévzáró alkalmát, amelyre minden hittanost szeretettel várunk!
Fiatal Felnőtt Fesztivál!
Időpont: 2015. június 13, szombat, 9-16 óra
Helyszín: Kajdacs, ref. templom, iskola, kastélypark és parókia területe
Az előadók és az általuk vitt témák:
- Dr. Dányi Zoltán - Kapcsolati problémák a házasság első éveiben, ill. a házasság előtti kapcsolatokban
- Dr. Suhajda Virág - Családi pénzügyeink
- Szabó Judit - Függőségek - az első lépések a lejtőn, meglátásuk és megállításuk lehetőségei
- Dobai Edit - Baj van a gyerekkel! A gyerek jelei és a segítés lehetséges módjai (szülőknek és gyerekekkel foglalkozóknak)
Zene: Bátaszéki dicsőítő zenekar
Gyerekfelügyeletet biztosítunk! A részvétel ingyenes, de némi hozzájárulást az előadók díja és útiköltsége miatt szeretettel fogadunk! Étel-ital lesz, ámde sütit szívesen fogadunk. Jelentkezni június 10.-ig lehet.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése