2015. március 9., hétfő

Hirdetések: 2015.03.09.

Vargha Gyuláné:

Egy a szükséges
(részlet)

 

Márta, látom, hogy serény vagy,
Futsz és fáradsz szüntelen,
Rá se értél megpihenni,
Vagy beszélni énvelem.

 

Ámde, amíg értem fáradsz,
Lelked mélye háborog,
S ez mutatja, – értsd meg, Márta, –
Egy a szükséges dolog.

 

Hozzám jönni, tőlem venni,
Mit nem adhat senki más,
Nálam van csak bűnbocsánat,
Békesség, megújulás.

 

Nálam van a szolgálatra
Elkészítő kegyelem.
Aki nem vett, nem is adhat,
S munkája gyümölcstelen.

 

Mária hát jól választott
S példát mutat néked itt,
Ez a jobb rész, s ki megnyerte,
Attól el nem vétetik.

 


GYÜLEKEZETI ALKALMAINK:

·        Kedd 18:00 – Bibliaóra "Keresztkérdések"
·        Vasárnap 10:00 – Istentisztelet
                                  Gyermek-istentisztelet
Március 15.-én, vasárnap, az istentiszteletünket a megszokottól eltérően 9:00 órai kezdettel tartjuk, hogy, a 10:30-kor kezdődő városi ünnepségen mindenki részt vehessen.
 
HÁLAÁLDOZATUNK:
2015. március 1.-én, a bibliavasárnapi a perselyadomány 9.050. Ft volt, amit a Magyar Bibliatársulat számára továbbítottunk. Isten iránti hálával köszönjük meg a Testvérek adományait.
 
EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK
Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével és egyéb adományaikkal legyenek szívesek támogatni az egyházközség fenntartását.
 
IRATTERJESZTÉS:
Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy a Lelkészi Hivatalban Biblia és Református Énekeskönyv, valamint imádságos könyvek és képes gyermekbiblia kapható!
 
HIT ÉS ERKÖLCSTAN BEIRATÁS
1. OSZTÁLYOSOK: ISKOLÁBA VALÓ BEÍRATKOZÁSKOR KELL JELENTKEZNI
5. OSZTÁLYOSOK: MÁJUS 20-IG KÉR AZ ISKOLA NYILATKOZATOT A SZÜLŐKTŐL
A többi évfolyamra járó diákok a korábbi rend szerint járhatnak a hit és erkölcstan órára (2-3. valamint 6-7. évf.) vagy a fakultatív hittanórára (4. és 8. évf.).
Gyermeke jó helyen van a református hittanórákon!
 
Konfirmációi felkészítő:
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a konfirmációi felkészítésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a gyermek előzőleg az 1. évfolyamtól kezdve részt vegyen a református hit és erkölcstanoktatásban. Akit tehát nem iratnak be hittanra, annál kimarad a hit alapjainak megismerése, s így a konfirmációi fogadalomra sem bocsátható.
A hit és erkölcstanra beíratott  gyerekek az 1-6. évfolyamán során megismerve az alapvető bibliai történeteket és betekintést nyerve egyházunk életébe a 7-8. évf. során jelentkezhetnek a konfirmációi fogadalomtételre.
 

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése